Zabytki

Nysa, nazwana też "Śląskim Rzymem", to miasto o bogatej, blisko 800-letniej historii. Jej największy rozkwit przypada na okres od połowy XIV w. do 1810 r., gdy była stolicą księstwa biskupów wrocławskich. Pod zaborem pruskim miasto przekształcono w twierdzę. Dziś jest w nim wiele zabytków z okresu gotyku, renesansu i baroku oraz fortyfikacje bastionowe. 

Będąc w Nysie koniecznie trzeba zobaczyć monumentalną, górującą nad rynkiem bazylikę św. Jakuba i św. Agnieszki; niezwykłą Fontannę Trytona; renesansowy Dom Wagi Miejskiej, Wieżę Wrocławską, imponujący Dwór Biskupi, bogato zdobioną Piękną Studnię uznawaną za arcydzieło barokowej sztuki kowalskiej czy Pałac Biskupi ze znajdującym się w nim muzeum. Wszystkie te obiekty współtworzą unikalny charakter miasta w którym podziw nad architekturą z dawnych lat idzie w parze ze stałym rozwojem i modernizacją. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony internetowe w Nysie