Tak będzie wyglądał rynek w Nysie

W wyniku szeregu przeprowadzonych badań historycznych i archeologicznych oraz analiz architektonicznych i komunikacyjnych powstała koncepcja zabudowy nyskiego Rynku.

Wyniki badań i analiz pozwoliły stworzyć wytyczne do projektu „tu i teraz wspólnie z szacunkiem dla historii”. Firma architektoniczna pracująca nad optymalnymi rozwiązaniami zaprojektowała układ spełniający wspólne oczekiwania i aktualne potrzeby użytkowe Rynku miasta. - Za chwilę ruszą konsultacje społeczne i zaczynamy remont - zapowiada Burmistrza Nysy, Kordian Kolbiarz. - Koncepcja przygotowana przez nyskich architektów i urbanistów bierze pod uwagę uwarunkowania historyczne oraz aktualne oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców, którzy w śródmieściu prowadzą swoje firmy. Pierwsze prace ruszą jeszcze w tym roku, a cała modernizacja zakończy się w roku przyszłym.

Wykonawca koncepcji - biuro projektowe Arteria w swoich założeniach zakłada m.in. uwypuklenie i przywrócenie historycznych przestrzeni Rynku – placu parad, placu rybnego i placu targowego. Jednym z priorytetów było stworzenie zmiennego i elastycznego układu ruchu kołowego na Rynku, a także wyodrębnienie wspólnej przestrzeni dla mieszkańców – przy miejscu lokalizacji dawnej fontanny.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony internetowe w Nysie