Rynek i jego historia cz. IV


CZ. IV
Z kolejnym Nyskim wiążę się pewna legenda. Przenosi nas ona w czasy wojny trzydziestoletniej, czyli w lata 1618-1648, kiedy Nysa była oblegana przez Szwedów. Usiłowali oni zmusić miasto do kapitulacji, przez co zatruli wszystkie studnie. Mieszkańcy jednak nie poddali się tak łatwo i odnaleźli pod ziemią żyłę wodną, którą doprowadzili na ulicę Wrocławską. Nowej studni przez jakiś czas pilnowali żołnierze. W końcu jednak wróg zatruł i ją, a miasto zmuszone było do poddania się. Po wielu latach, kiedy nastąpił pokój, tę samą studnię przebudowano i nałożono na nią żelazną pokrywę. Nazwano ją „Piękną Studnią”. Piękna Studnia powstała w 1686 roku, a jej twórcą był przybyły z Westfalii Wilhelm Helleweg, o czym świadczy niemiecki napis na jednej z obręczy studni, a który przetłumaczony na język polski brzmi: „W roku 1686 z łaski godnego pochwały magistratu wykonał mnie Wilhelm Helleweg nadzorca arsenału”. Helleweg działał na zlecenie ówczesnego burmistrza Nysy Kaspra Naasa. Podobnie jak w przypadku Fontanny Trytona, obudowa studni jest przykładem sztuki barokowej i dzisiaj uchodzi za arcydzieło kowalstwa artystycznego. Ponadto, cembrowina studni również wykonana jest ze wspominanego już marmuru sławniowickiego. Nakrywa studni jest kolistą, ażurową kratą, której dekorację stanowią motywy roślinne, a także anioły, ptaki czy morskie stwory. Na szczycie nakrywy widnieje dwugłowy orzeł – symbol austriackich Habsburgów. Według historyków sztuki, podobne kraty studzienne znaleźć można jedynie w Pradze, Norymberdze i Innsbrucku. Jednak prawdziwym przełomem w XVII wieku, było zaopatrzenie w studni pompy wodnej, która była wtedy jedną z pierwszych na Śląsku. Mieszkańcy Nysy korzystali z Pięknej Studni do 1880 roku, wszystko za sprawą rozwoju wodociągów w mieście. Przetrwała jednak wszystkie zawieruchy dziejowe miasta i do dziś jest jednak jednym z jego najcenniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zabytków. Poddana została również wielu zabiegom konserwacyjnym, z czego ostatni miał miejsce w roku 2000.

To oczywiście nie wszystkie zabytki i atrakcje, które można spotkać w nyskim Śródmieściu. Przechadzając się po tej centralnej dzielnicy miasta, napotkać można szereg innych atrakcji turystycznych. Na pewno warto obejrzeć dawne wieże bramne z XIV wieku, stanowiące pozostałości po średniowiecznych murach miejskich Nysy. Pominąć nie sposób również Bastionu św. Jadwigi (należącego do umocnień Twierdzy w Nysie). Wszystkie te miejsca sprawiają, że zarówno Śródmieście, jak i sama Nysa - stosunkowo zapomniane, leżące u podnóża Sudetów miasto w południowo - zachodniej części Opolszczyzny - jest zdecydowanie warte odwiedzenia i zapoznania się z jego historią.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony internetowe w Nysie